แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล
วัน / เดือน / ปี เกิด
เพศ
ชาย   หญิง
ไฟล์แนบ
* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .jpg และ .pdf

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

สำหรับท่านที่สนใจในตำแหน่งงาน สามารถส่งข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา รูปถ่าย พร้อมกับระบุเงินเดือนที่ต้องการ
มาที่ :

บริษัท อีเทอนัล โชวา ไฮโพลิเมอร์ จำกัด

สำนักงาน

ชั้น 19th อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/90-92
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. : 66-2287-2000
แฟกซ์ : 66-2287-3527
อีเมล์ : -

โรงงาน

29 หมู่ 5 ซ.ธรรมศิริ ถ.บางนา-ตราด กม.25.5
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. : 66-2708-3800
แฟกซ์ : 66-2338-1347
อีเมล์ : -